Mededeling inzake dossier DE GROOF Dirk e.a.

Op de inleidingszitting van 27 september 2017 werden de volgende conclusietermijnen bepaald:

-          Het Openbaar Ministerie zal uiterlijk op 15 oktober 2017 een aangepaste nota neerleggen met nummering van de opgesomde tenlasteleggingen
-          Burgerlijke partijen en Openbaar Ministerie uiterlijk op 15 november 2017
-          Beklaagden en vrijwillig tussenkomende partijen uiterlijk op 31 januari 2018
-          Burgerlijke partijen en Openbaar Ministerie uiterlijk op 1 maart 2018
-          Beklaagden en vrijwillig tussenkomende partijen uiterlijk op 7 april 2018.

Opgelet:
-          iedere nota of conclusie moet ten laatste op de door de rechtbank aangegeven datum zijn overgemaakt aan de beklaagde(n) waartegen men zich richt en aan de rechtbank (rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, Kasteelstraat 1 – 2300 Turnhout)
-          de nota of conclusie kan ook per mail overgemaakt worden aan de respectieve raadslieden van de beklaagden.

De eerste zittingsdag zal plaatsvinden op 11 april 2018 om 9u en mogelijks verdergezet worden op 12, 25 en 26 april.

Praktische info :

Zittingen van 11 en 12 april zullen doorgang vinden in Gebouw EUROPEION, Aula, Campus Blairon 601 (inrit Steenweg op Gierle)
Toegang en aanmelding vanaf 08.30u
Parkeermogelijkheid aanwezig tegen betaling.

De rechtbank verzoekt aan alle (toekomstige) burgerlijke partijen om duidelijke identiteitsgegevens en hoedanigheden te vermelden in de toekomstige nota’s, rekening houdend met onder meer:
-          medeeigendom
-          erfeniskwesties
-          bewindvoering
En hiervan de nodige stukken bij te brengen.

Bij het formuleren van hun financiële eis moet het volgende worden weergegeven:
-          een duidelijke eis uitgesplitst in kapitaal en kosten
-          koppeling aan de juiste tenlastelegging met vermelding van contractnummer
-          stukken die de vordering staven (geen niet-geïndividualiseerde brochures en presentaties)
-          eventuele stortings- en/of overmakingsbewijzen.


De lijst van de respectieve raadslieden kan u hier downloaden.