Mededeling inzake dossier DE GROOF Dirk e.a.

Op de inleidingszitting van 27 september 2017 werden de volgende conclusietermijnen bepaald:

-          Het Openbaar Ministerie zal uiterlijk op 15 oktober 2017 een aangepaste nota neerleggen met nummering van de opgesomde tenlasteleggingen
-          Burgerlijke partijen en Openbaar Ministerie uiterlijk op 15 november 2017
-          Beklaagden en vrijwillig tussenkomende partijen uiterlijk op 31 januari 2018
-          Burgerlijke partijen en Openbaar Ministerie uiterlijk op 1 maart 2018
-          Beklaagden en vrijwillig tussenkomende partijen uiterlijk op 7 april 2018.

Opgelet:
-          iedere nota of conclusie moet ten laatste op de door de rechtbank aangegeven datum zijn overgemaakt aan de beklaagde(n) waartegen men zich richt en aan de rechtbank (rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, Kasteelstraat 1 – 2300 Turnhout)
-          de nota of conclusie kan ook per mail overgemaakt worden aan de respectieve raadslieden van de beklaagden.

De eerste zittingsdag zal plaatsvinden op 11 april 2018 om 9u en mogelijks verdergezet worden op 12, 25 en 26 april.

Praktische info :

Zittingen van 11 en 12 april zullen doorgang vinden in Gebouw EUROPEION, Aula, Campus Blairon 601 (inrit Steenweg op Gierle)
Toegang en aanmelding vanaf 08.30u
Parkeermogelijkheid aanwezig tegen betaling.

Lees meer...

Bijwonen van zitting

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, Strafuitvoeringsrechtbank, Familie- en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.