Rondleiding

U wenst met een groep een begeleide rondleiding in het gebouw?
Een geleid bezoek aan het nieuwe gerechtsgebouw is alleen maar mogelijk op afspraak.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de heer Mark Jespers.
Tel. 03/257.86.38 - E-mail: mark.jespers@just.fgov.be

Voor meer info over de ontwerper van het gebouw : Regie der Gebouwen.