Ik dien te verschijnen voor de rechtbank

Indien u dient voor te komen bij de rechter krijgt u eerst een dagvaarding, een oproeping of brief.
Dit is een officieel stuk waarin u wordt uitgenodigd om op een bepaalde dag en uur voor een welbepaalde kamer van de rechtbank te verschijnen.
De redenen waarom u precies dient te verschijnen staan duidelijk vermeld.