In de zittingszaal

De bode of uw advocaat geven aan waar u plaats kan nemen.

In de zittingszaal of raadkamer zijn enkele zaken strikt verboden, o.a.:
- filmen, foto's of geluidsopnamen maken zonder voorafgaandelijke toestemming van voorzitter, kamervoorzitter of persmagistraat (meer info);
- het storend gebruik van GSMĀ in de zaal;
- eten of drinken.