Ik dien te verschijnen voor de rechtbank

Indien u dient voor te komen bij de rechter krijgt u eerst een dagvaarding, een oproeping of brief.
Dit is een officieel stuk waarin u wordt uitgenodigd om op een bepaalde dag en uur voor een welbepaalde kamer van de rechtbank te verschijnen.
De redenen waarom u precies dient te verschijnen staan duidelijk vermeld.

Hoorrecht van kinderen

De Kinderrechtswinkel legt in volgend filmpje aan jongeren uit hoe een verhoor bij de rechter zal verlopen. 

Wat dient u bij zich te hebben?

U neemt altijd uw identiteitskaart, eventuele volmacht, de uitnodiging/dagvaarding of oproeping voor de zitting mee.

Als u een dossier in eigen persoon verdedigd neemt u eveneens uw stavingsstukken mee.

Veiligheid

In onze gerechtsgebouwen staat de veiligheid en privacy van bezoekers en medewerkers voorop.

De Medewerkers Toezicht en Beheer houden hier en in de andere gebouwen steeds een oogje in het zeil.
Indien u iets verontrustend opmerkt dient u dit steeds te melden bij deze medewerkers.

Onthaal

Elke rechtbank heeft een onthaal waar u terecht kan voor informatie en waar de medewerkers u steeds op weg zullen helpen naar de juiste diensten en zittingszalen.

Bewegwijzering

In de gebouwen hangen uithangborden of televisieschermen die u de weg wijzen naar de verschillende zalen.
Bij twijfel kan u steeds terecht bij de medewerkers van het onthaal.

De zittingsbode

In de meeste zittingszalen is een zittingsbode aanwezig. Hier dient u zich steeds bij aan te melden.
De bode heeft een overzicht van de zaken die de kamer zal behandelen. Hij zal u tevens wijzen waar u kan wachten tot uw zaak wordt opgeroepen.
De zittingsbode kondigt het begin van een zitting aan met de woorden "De rechtbank".

In de zittingszaal

De bode of uw advocaat geven aan waar u plaats kan nemen.

In de zittingszaal of raadkamer zijn enkele zaken strikt verboden, o.a.:
- filmen, foto's of geluidsopnamen maken zonder voorafgaandelijke toestemming van voorzitter, kamervoorzitter of persmagistraat (meer info);
- het storend gebruik van GSM in de zaal;
- eten of drinken.