Griffie Familierechtbank

De griffie van de familierechtbank is gelegen in gang E1 - lokaal E139.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30.

Telefoonnummers :
- Kamer minnelijke schikking (KMS) : 03/257.86.69
- Persoonsgebonden materies : 03/257.86.65  - 03/257.86.66
- Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT) : 03/257.86.34
- Echtscheidingen, maatregelen, alimentatie, …. : 03/257.82.31  -  03/257.86.75  -  03/257.85.37

Faxnummer :
- 03/257.87.45

De griffie van de familierechtbank is in de namiddag niet telefonisch bereikbaar zijn.
Deze zal in de namiddag bediend worden vanuit de burgerlijke griffie, waar men terecht kan voor de griffieverplichtingen sensu stricto zoals het neerleggen van stukken en conclusies en het inzien van de bundels.