Dienst vertalers-tolken

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen heeft zich veel moeite getroost om misbruiken te voorkomen en om de kwaliteit van de tolken en vertalers te garanderen. In 2000 heeft zij daartoe samen met de balie een aantal initiatieven genomen.

Onze rechtbank verzoekt alle kandidaten om voorafgaandelijk een gespecialiseerde opleiding te volgen. Het betreft een bijzondere opleiding tot gerechtsvertaler of –tolk, waaraan enkele rechters meewerken en waarin niet alleen de kennis van het Nederlands en van de vreemde taal wordt getoetst, maar ook de basisbegrippen van het Belgische recht, de juridische terminologie en de deontologie worden bijgebracht. Onder meer de KU Leuven biedt dergelijke opleiding aan.

Er wordt een lijst van beëdigde vertalers en tolken bijgehouden, waarop onder meer vermeld staat wie de opleiding heeft gevolgd. Wegens de privacy wordt deze lijst niet online geplaatst, maar u kan hem raadplegen bij de medewerkers van het onthaal in het vlinderpaleis (03/257.80.30). U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.