Burgerlijke griffie

De burgerlijke griffie is gelegen :

- in lokaal E107 (kamers AB8, AB9, AB10, AB13 en AB14);
Tel. 03/257.87.00 of 03/257.86.67 - Fax. 03/257.86.74 

- in lokaal E105 (kamers AB5, AB6, AB, AFi2, AFi1, AFi4)
Tel. 03/257.87.84 of 03/257.86.68 - Fax. 03/257.86.74 

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.
Gelieve u tijdig voor sluiting van de griffie-uren aan te melden, aangezien de boekhouding geen gelden meer kan aannemen na sluiting van de griffie.

Volgende diensten zijn elders ondergebracht:

Griffie van de beslagrechter + kamer AB12
lokaal E101 - Tel. 03/257.87.43 - Fax. 03/257.86.74 
mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fotokopiedienst
lokaal E101 - Tel. 03/257.87.51 -Fax. 03/257.86.74 -
mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Burgerlijke stand
lokaal E101 - Tel. 03/257.86.99 - Fax. 03/257.86.74
mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dienst Burgerlijke Uitvoering
lokaal E101 - Tel. 03/257.86.79 - Fax. 03/257.86.74
mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanaf 3/08/2017 is de griffie niet langer verantwoordelijk voor het opstellen van de aktes van verwerping en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Ingevolge de wet van 6/07/2017 (wijziging art. 784 e.v. B.W.) dienen deze verklaringen voortaan afgelegd te worden in handen van de notaris.

 Dienst boekhouding
lokaal E103 - Tel. 03/257.86.72 - Fax. 03/257.86.74
mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dienst dringende gerechtskosten
lokaal E103 - Tel. 03/257.86.76 - Fax. 03/257.86.74 
De dienst dringende gerechtskosten zal telefonisch
enkel nog in de voormiddag bereikbaar zijn (8.30u-12.30u).
Na de middag worden geen telefoons meer opgenomen
.
mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dienst opvolging deskundigen
lokaal E137 - Tel. 03/257.86.88, 03/257.87.40 of 03/257.86.96 - Fax. 03/257.86.74
mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanaf 1 mei 2015 kan er gebruikt worden van e-Deposit. e-Deposit staat voor het elektronisch neerleggen (uploaden) van stukken (conclusies, stukkenbundels).

 

Oude en nieuwe benaming van de kamers

 

Oude kamer wordt

Nieuwe kamer

Burgerlijk

 

1B

AF1 (staat van personen – vereffeningen na overlijden)

Burgerlijke zaken, niet behorend tot familierechtbank à AB2

2B

AB2 (koopovereenkomsten onroerende goederen, zakenrecht, VZW, intellectuele rechten, uitvoerbaarverklaringen buitenlandse rechtbanken, arbitrage)

Familiezaken à AF1 en AF2

2Bi

AF2 (staat van personen – vereffeningen na overlijden)

Burgerlijke zaken, niet behorend tot familierechtbank à AB2

3B

- AF3 (vereffening na huwelijk of wett. samenwonen/ EOT’s/familiedossiers zonder minderjarige kinderen);

- AB10 (nationaliteitskeuzes)

5B

- AB5 (AB5a) (beroepen Vredegerecht)

- AF5 (beroepen collocaties)

- AF4 (beroepen VR voor materies die bij de Vrederechter gebleven zijn en in beroep door de FJR moeten behandeld worden)

6B

- AB6 (3 rechters) (hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken - burgerlijke zaken m.b.t. aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht na verwijzing naar of toebedeling aan een kamer met 3 rechters)

- AB6a (1 rechter) (hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken)


 

8B

AB8 (aansprakelijkheid - overheidsaansprakelijkheid, en de daarmee verband houdende terugvorderingen - verzekeringsrecht en de daarmee verband houdende terugvorderingen, telkens met uitzondering van de vorderingen die onder de kamer AB12 vallen - vorderingen uit hoofde van burenhinder - erelonen en beroepsaansprakelijkheid van notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, geneesheren, apothekers en bedrijfsrevisoren)

9B

AB9 (koop- en huurovereenkomsten roerende goederen, facturen, leasing, financiële zaken zoals leningen, schuldbekentenissen, e.a., borgstellingen, makelaarsovereenkomsten m.b.t. onroerende goederen)


10B

AB10 (inleidingskamer “algemene kwalificatie in burgerlijke zaken”, verzoeken V° EG 1206/2001, verzoeken V° EG 1896/2006, verzoeken V° EG 861/2007, procedures op verzoekschrift uitgezonderd deze waarvan voorzitter rb. en familierechtbank bevoegd is, nationaliteitsverzoeken cfr. art. 569, eerste lid, 22° Ger.W., oproepingen tot MS cfr. art. 731 Ger.W. uitgezonderd familiezaken)


11B

AB11 (koop- en huurovereenkomsten roerende goederen i.c. facturen, leasing - financiële zaken zoals lenin-gen, schuldbekentenissen, e.a. – borgstellingen - makelaarsovereenkomsten m.b.t. onroerende goederen)

12B

AB12 (bouwzaken - aannemingsovereenkomsten m.b.t. gebouwen of onderdelen ervan, inbegrepen facturen - erelonen en beroepsaansprakelijkheid van architecten en aannemers - schadevergoeding i.v.m.  onroerende goederen - bouwzaken, bijz. aansprakelijkheid ter zake en daarmee verband houdende terugvorderingen, bijz. verzekeringsrecht ter zake en de daarmee verband houdende terugvorderingen)

13B

AB13 (intellectuele rechten, onteigeningen en planschade, OCMW, mindervaliden, pensioenen, overheidsopdrachten ivm bouwzaken en private aanbestedingen)

14B

AB14 (intellectuele rechten, onteigeningen en planschade, OCMW, mindervaliden, pensioenen, overheidsopdrachten ivm bouwzaken en private aanbestedingen)

1F

AFi1 (vorderingen en betwistingen in fiscale zaken)

2F

AFi2 (vorderingen en betwistingen in fiscale zaken)

3F

AFi3 (vorderingen en betwistingen in fiscale zaken)

4F

AFi4 (vorderingen en betwistingen in fiscale zaken)


 

KGD

- ABKG (gemeenrechtelijke kort geding niet familierechtbank)

- AF3 (familiedossiers zonder minderjarige kinderen)

- AF4 (familiedossiers zonder minderjarige kinderen / weigering huwelijk ambtenaar BS)

- AF8 – AF9 en AF10 (familiedossiers met minderjarige kinderen)

BRZ en BRMS

Abe1 – ABe2 en Abe3 (beslag)

Rechtsbijstand (G + I)

ARb (rechtsbijstand)

EOT

AF3 (echtscheiding onderlinge toestemming)

Jeugdrechtbank (burgerlijk)

 

JR9B

- AF8 – AF9 en AF10 (algemene familiekamers met minderjarige kinderen)

JR10B

- AF8 – AF9 en AF10 (algemene familiekamers met minderjarige kinderen)