Correctionele griffie

De correctionele griffie (kamers AC1– AC2– AC3– AC4 – AC5  – AC6 , AC8 – AC9  – AJ9) is gelegen in gang E1 - lokaal E143.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

* Bundels: Tel. 03/257.87.60 – 03/257.87.61 - 03/257.87.64 - Fax. 03/257.87.62
* Fotokopie: Tel. 03/257.87.59 - 03/257.87.63 - Fax. 03/257.87.62

Volgende diensten zijn elders in het gebouw ondergebracht:

 Gang E1 – lokaal E141 en E142
* Executie:  Tel. 03/257.87.56 - 03/257.87.57 - 03/257.87.58
* Hoger Beroepen: Tel. 03/257.87.54 - 03/257.87.55

Gang E 1 – lokaal E106
* Overtuigingsstukken : Tel. 03/257.86.84 – Fax 03/257.86.82

Gang  D 2 – lokaal D242
* Griffie Raadkamer (kamers AC7A  - AC7B ):  Tel. 03/257.88.75 -  Fax 03/257.88.76

Volgende diensten zijn op een ander adres ondergebracht:

* Overtuigingsstukken
  Antwerpen, Solvijnstraat 15 : Tel.  03/242.89.95 – 03/257.89.96  -  Fax 03/248.09.02

  Openingsuren loket :
  Voormiddag 8.30u 12.30u: geopend voor politie (gesloten voor burgers) 
  Namiddag 13.30u – 16.00u: geopend voor burgers - uw identiteitskaart en/of gewettigde volmacht is vereist (gesloten voor politie)

* Hof van Assisen
  Antwerpen, Britselei 55:  Tel. 03/216.53.12 – Fax 03/216.52.26

Hoger beroep aantekenen in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, is vanaf 1 maart 2016 verplicht om precies aan te geven op welke punten en om welke redenen de in eerste aanleg gewezen beslissing moet worden gewijzigd. Wordt dit verzoekschrift met grieven niet ingediend, dan kan de rechter het hoger beroep onontvankelijk verklaren

Lees meer...