Legalisatie van een (echtscheidings)vonnis bestemd voor het buitenland

Om zeker te weten welke documenten u nodig hebt en wat hiermee moet gebeuren, kan u best ten rade gaan bij de ambassade van het land waarvoor u de documenten nodig heeft. Algemene officiële informatie kan u terugvinden via volgende link:

http://justitie.belgium.be/nl/publicaties/legalisatie

Op basis van bovenstaande informatie zijn wij van mening dat onderstaande volgorde, in de meeste gevallen het meest logische is.
U bent echter zelf verantwoordelijk om na te gaan welke procedure u dient te volgen voor uw specifiek land (aangezien dit van land tot land kan verschillen).

1. Document(en) laten vertalen door een beëdigd vertaler naar de officiële landstaal van bestemming.
Een lijst met vertalers is consulteerbaar bij de medewerkers van het onthaal; openingsuren: 8.30-12.30 u en 13.30 – 16.00 u
Voor sommige landen is een vertaling niet verplicht of kunnen de documenten vertaald worden in het land van bestemming (Dit moet u navragen bij uw eigen ambassade)

2. Legalisatie van de handtekening van de griffier + legalisatie van de handtekening van de beëdigd vertaler bij de dienst legalisatie door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg (waaraan de griffier en de vertaler zijn verbonden)
De dienst legalisatie: gerechtsgebouw Antwerpen - onthaal; openingsuren: 8.30-12.30 u en 13.30 – 16.00 u

3. Legalisatie van de handtekening van de Voorzitter
Ministerie van Justitie in Brussel Waterloolaan 115, 1000 Brussel (metro Hallepoort)
Tel: 02/542.65.62 (NL) of 02/542.65.61 (FR)

4. Afhankelijk van het bestemmingsland dient een legalisatie (bv. Marokko) of apostille (bv. Turkije) te worden afgeleverd (voor de meeste landen)
Ministerie van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (Dienst legalisatie C2.1)
Openingsuren: ma-vrij: 9.00-12.30 u en 13.30 – 15.30 u
(Zie voor recente informatie: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/faq/)

5. Indien het gaat om een legalisatie bestaat de kans dat het document daarna nog gelegaliseerd moet worden door de ambassade van het land waar het document zal gebruikt worden.

 

FAQ: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/faq/%20

1. Wat is een legalisatie?

De legalisatie bevestigt de oorsprong van een document. Het is de certificatie door een officiële autoriteit van de echtheid van een handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel op het stuk.

2. Wat zijn de openingsuren van de Dienst Legalisatie?

Waar bevindt deze zich? Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30. Adres : Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel.

3. Worden de documenten aan het loket sneller gelegaliseerd? Worden de documenten onmiddellijk gelegaliseerd?

Ja, voor zover er per aanvrager niet meer dan 10 documenten worden voorgelegd. Wanneer u méér dan 10 documenten wil laten legaliseren aan het loket: o dient u de documenten af te geven o dient u bij het afgeven uitsluitend cash te betalen o kunt u uw documenten binnen de 48 uren komen ophalen

4. Moet ikzelf mijn document komen aanbieden?

Neen. Eender wie kan uw document ter legalisatie aanbieden.

5. Moet ik een identiteitsbewijs meebrengen?

Neen.

6. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands zijn of het Duits?

Neen. Maar het document moet getekend zijn door een openbaar ambtenaar.

7. Vertaalt uw dienst de documenten?

Neen. Te vertalen documenten moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler. De handtekening van de beëdigd vertaler wordt gelegaliseerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg waaraan de vertaler verbonden is. Daarna wordt de handtekening van de Voorzitter van de rechtbank gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie - Waterloolaan 115, 1000 Brussel - metro Hallepoort. Tel. 02 542 65 32. Dit nummer is verbonden aan een automatisch antwoordapparaat. Het e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Pas daarna kunt u de vertaling en het origineel document aanbieden op onze dienst om er ofwel de apostille (zie Verdrag van Den Haag) of een legalisatie te bekomen.

8. Wat is de kostprijs van een legalisatie of een apostille?

15 euro.

9. Hoe kan men betalen?

De documenten worden aan het loket afgegeven
o Cash of via bancontact
o Wachttijd: van 0 tot 48 uren (naargelang het aantal documenten)
De documenten worden met de post verstuurd FOD BZ Legalisaties en Consulaire Zaken B&B1.3 Egmont II-B&B1.3 Karmelietenstraat 15 1000-Brussel
Gelieve volgende gegevens te vermelden:
- uw naam en adres alsook het land waar het document zal gebruikt worden
- uw telefoonnummer, voor het geval wij met u contact moeten opnemen
- een bankrekeningnr waarop het eventuele overschot teruggestort kan worden, en de naam van de titularis van de rekening
- uw betalingsbewijs toe te voegen.
Rekening Nummer : 100-0086141-39 bij de Nationale Bank van België IBAN : BE13100008614139 BIC : NBBEBEBB203
o Mededeling: C2.1 - Legalisatie + aard van het document + betrokkene persoon + land/gemeente van bestemming
o Wachttijd: minstens 10 werkdagen

10. Wat is het adres voor de briefwisseling of naar welk adres de documenten te sturen?

FOD Buitenlandse Zaken Dienst C2.1-Légalisaties Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel