Verzoek tot machtiging betrapping/vaststelling overspel

Het verzoekschrift dient in 2 exemplaren, gericht aan de Familierechtbank, ingediend te worden, waarbij volgende stukken zijn gevoegd:
- het bewijs dat men nog gehuwd is;
- attest van woonst van de plaats waar het overspel dient vastgesteld te worden.