Verzoek aanstelling pro-voogd over een minderjarige

Het verzoek kan niet gebeuren door een minderjarige.

De minderjarige, mits een andere belanghebbende dit niet verzoekt, kan beroep doen op de procureur des Konings voor het verzoek tot aanstellen van een voogd ad hoc.

Stukken die dienen gevoegd bij het verzoekschrift :
- Geboorteakte kind;
- Bewijs van woonst van het kind.