Vereiste stukken verzoekschriften AF3 / AF9 / AF10

- Echtscheiding
- Voorlopige maatregelen
- Echtscheiding + voorlopige maatregelen


ECHTSCHEIDING
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van verzoekende partij (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van tegenpartij  (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Geboorteakte(n) van de minderjarige kinderen (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)
- Huwelijksakte en kopie laatste huwelijksovereenkomst (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)

VOORLOPIGE MAATREGELEN
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van tegenpartij  (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Geboorteakte(n) van de minderjarige kinderen (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)

ECHTSCHEIDING + VOORLOPIGE MAATREGELEN
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van verzoekende partij (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Getuigschrift van woonst en van nationaliteit van tegenpartij  (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 15 dagen)
- Geboorteakte(n) van de minderjarige kinderen (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)
- Huwelijksakte en kopie laatste huwelijksovereenkomst (op ogenblik van neerlegging niet ouder dan 6 maanden)

Deze originele stukken dienen samen met het verzoekschrift neergelegd ter worden op de griffie in één van de landstalen.
Indien de voorgelegde stukken in een vreemde taal zijn opgemaakt zal de griffie om een voor eensluidend verklaarde (gelegaliseerde) vertaling ervan verzoeken.

Het verzoekschrift dient de volledige en juiste identiteit van partijen te vermelden.