Werking inleidingszitting AB10 vanaf 1 september 2016

- Alle inleidingen gebeuren op woensdag

Om 9 uur is er een rolregeling waarbij de verzoeken tot uitstel, rolverzending en 747 worden behandeld. Om de zitting vlot te laten verlopen, dienen partijen voor deze zaken bij het begin van de zitting aanwezig zijn.  In geval van akkoord ter zake is een verschijning ter zitting niet noodzakelijk.

- De zittingen op maandag worden voorbehouden voor uitgestelde zaken, pogingen tot “bemiddeling” indien partijen dit wensen  en oproepingen in verzoening (meer info omtrent verzoeningen).
Dit heeft het voordeel dat de zaken op een vast uur, dan wel in blokken kunnen worden vastgesteld, waardoor de wachttijden verminderen.

- Oproeping in minnelijke schikking :
Er werd een werkwijze uitgewerkt waardoor deze oproeping aantrekkelijker wordt gemaakt en er in geval van niet verzoening een vlotte overgang naar de gewone procedure mogelijk is. (meer info ivm minnelijke schikking).

- Poging tot regeling na dagvaarding:
In de zaken hangende voor  de zitting AB10 kunnen  partijen die na dagvaarding vooralsnog willen trachten tot een minnelijke regeling te komen met behulp van de rechter, hiertoe een verzoek richten aan de voorzitter van de kamer die hiertoe een datum zal bepalen.

- Aandachtspunten:
o    Gelieve steeds een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit maakt het werk van de griffier veel eenvoudiger
o    Verzoeken 747 §1 Ger. W. bij voorkeur voor de zitting neerleggen
o    Verzoekschriften vrijwillige verschijning:  gelieve in het verzoekschrift duidelijk aan te geven of u wenst dat partijen onmiddellijk worden opgeroepen, dan wel conclusietermijnen zijn overeengekomen of u ineens een pleitdatum wenst. Op die wijze is een verschijning op de inleidingszitting overbodig, wat ook de bedoeling van de wetgever was bij de laatste wetswijziging. (cfr. opties onderaan het modelverzoekschrift vrijwillige verschijning)

- Modelverzoekschriften (deze zijn ook ter beschikking op de zitting)
o    Verzoekschrift art. 747 §1 Ger. W.
o    Verzoekschrift minnelijke schikking
o    Verzoekschrift art. 19 al. 3 Ger. W.
o    Verzoekschrift vrijwillige verschijning
o    Verzoek oproeping art. 730/803 Ger. W.
o    Verzoek oproeping art. 750 Ger. W.