Filmen en fotograferen in de gebouwen (huisregels)

Afdeling Antwerpen

-        Indien men in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen een interview wil opnemen, kan dit in de voor het publiek toegankelijke delen, op voorwaarde dat geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven. 

Een uitgang van een zittingszaal, of een doorgang, mag niet belemmerd worden.

Enkele plaatsen worden in het bijzonder geschikt geacht voor interviews zoals de ruimte achter de lift in de D-vleugel op de tweede verdieping en de ruimte achteraan de wandelzaal met de glazen wand op de achtergrond.

Tevens mogen beelden worden genomen in de voor het publiek toegankelijke ruimten, opnieuw voor zover geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven. 

Indien u in het gebouw wenst te filmen, haalt u bij het onthaal een badge af. Dit is nodig voor de herkenbaarheid, voor de veiligheid, en ter bevestiging van de regels ter zake (uw aanwezigheid zal worden genoteerd);

-        Indien men wil filmen in de zittingszaal, moet dit zo snel mogelijk worden gevraagd, zo mogelijk voor 16u de dag vooraf. Dit laat toe de griffier en de kamervoorzitter tijdig te contacteren. 

De uitspraak en/of het binnenkomen van de zetel (bij het begin van een zaak of bij de uitspraak)  kan worden gefilmd indien de kamervoorzitter de toelating geeft. 

De persrechter zal hiervoor overleg plegen met de betrokken collega.

Wie niet in toga is, mag enkel herkenbaar worden gefilmd mits toestemming van deze persoon. Over het algemeen zal enkel de rechtbank gefilmd worden; de beklaagden en aanwezigen in de zittingszaal in principe niet.

Beelden opgenomen in het kader van een bepaalde zaak, mogen enkel in het kader van deze zaak worden gebruikt.

Ook voor het filmen in een zittingszaal wordt een badge afgehaald aan het onthaal zoals hoger beschreven; 

-        De contacten met de persrechter om afspraken te maken over opnames in het gerechtsgebouw verlopen via een telefoonnummer met name 03/257 82 93. Indien het niet lukt op dit nummer, mag de secretaris van de voorzitter worden gebeld op het nr 03/257 86 38;

-         Voor bijzondere zaken kan van deze afspraken worden afgeweken. 

 

Afdeling Mechelen

In het gerechtsgebouw te Mechelen, Keizerstraat 20 mag nergens gefilmd en gefotografeerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsvoorzitter. 

In de zittingszaal dient een toestemming bekomen van de kamervoorzitter. 

Intervieuws (Radio en TV) worden in het gebouw niet toegestaan, deze dienen te gebeuren buiten het gebouw (Paleis). Mogelijkheid hiervoor is een mooie tuin met overdekte wandelruimte. 

Bij de medewerkers van het onthaal kan u steeds terecht voor de nodige informatie.