Akte van beschuldiging inzake de assisenzitting Hardy

Het persbericht inzake de assisenzaak HARDY kan u hier downloaden.

De rol is tevens beschikbaar.

Vanaf 5 februari kan u hier de gecensureerde versie van de akte van beschuldiging downloaden.

Het is niet toegelaten om letterlijk uit deze akte te citeren, vooraleer de akte op 19 februari 2018 is voorgelezen.

De niet-gecensureerde versie van de akte van beschuldiging zal vanaf maandag 19 februari 2018, na voorlezing en gedurende de hele assisenzitting, eveneens hier beschikbaar zijn.

Hervorming assisen

Op de vraag hoe de vroegere Assisenzaken gaan behandeld worden op de correctionele zittingen van de rechtbank van eerste aanleg, moet vooreerst worden gewezen op het feit dat op eerste aanleg geen mondelinge procedure meer geldt, maar er gesteund wordt op het geschreven dossier.

Hoe uitgebreid deze behandeling zal zijn, hangt af van de aard van de zaak en van de beslissingen van de voorzitter van de betrokken kamer.

Plaats assisen

De zittingen van assisen gaan, gelet op de renovatiewerken in het gerechtsgebouw gelegen aan de Britselei 55 te 2000 Antwerpen, door te Tongeren.