Hervorming assisen

Op de vraag hoe de vroegere Assisenzaken gaan behandeld worden op de correctionele zittingen van de rechtbank van eerste aanleg, moet vooreerst worden gewezen op het feit dat op eerste aanleg geen mondelinge procedure meer geldt, maar er gesteund wordt op het geschreven dossier.

Hoe uitgebreid deze behandeling zal zijn, hangt af van de aard van de zaak en van de beslissingen van de voorzitter van de betrokken kamer.

Plaats assisen

De zittingen van assisen gaan, gelet op de renovatiewerken in het gerechtsgebouw gelegen aan de Britselei 55 te 2000 Antwerpen, door te Tongeren.