Territoriale bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, houdt zitting in Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).