Bijzonder reglement (afd.Mechelen)

Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. 
U kan het hier downloaden
. Dit reglement werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2017.