Adres

rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen,    

Keizerstraat 20  
2800 Mechelen          

Tel. 015/28.81.11

Openingsuren griffie

De griffie is elke werkdag open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

Er worden enkel inlichtingen verstrekt, consult (advies) mag niet gegeven worden (art. 297 Ger.W.).

Territoriale bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

Bijzonder reglement (afd.Mechelen)

Vanaf 1 september 2018 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. 
Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2018. U kan het hier downloaden
.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.  

 

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit nieuwe reglement neemt aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

Lees meer...