Territoriale bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).