Gemeenschappelijk onthaal

Binnen het Vlinderpaleis zijn de verschillende entiteiten reeds enige tijd in overleg met elkaar om een gemeenschappelijk onthaal te realiseren.  Het is de bedoeling om op termijn een first-office te realiseren, waarbij verschillende basisdiensten van de griffies van de verschillende entiteiten zullen waargenomen worden door een uitgebreid onthaal.  Dit vraagt echter veranderingen aan de infrastructuur, waarover we momenteel in onderhandeling zijn met de FOD Justitie.

Gelet op de beperkte mogelijkheden die we momenteel hebben door het kleine onthaal werd besloten om een proefproject op te starten met beperkte functies.  Het proefproject heeft alleen betrekking op de rechtbank van eerste aanleg en het parket. 

Welke functies worden hier nu al waargenomen :
- neerleggen van conclusies -> deze worden afgestempeld op het onthaal met vermelding van datum en uur, zowel voor rechtbank eerste aanleg, als voor het parket en dit doorlopend (dus ook op de middag) van 8 u tot 16 u.;
- neerleggen van stukken om te voegen aan dossiers rechtbank eerste aanleg of parket;
- neerleggen memories van toelichting inzake faillissementen voor het parket;
- mogelijke bestellingen fotokopie correctioneel;
- briefwisseling voor rechtbank en het parket;
- beantwoorden van vragen/opzoekingen (stand dossier-zittingsdatum,…);
- informatie over een verzoekschrift en de bijlagen (voor bepaalde procedures liggen er modelverzoekschriften);
- inzage lijst deskundigen en tolken;
- binnenbrengen van kostenstaten door deskundigen;
- de mogelijkheid om informatie in te winnen over de stand van een vooronderzoek, info over in beslaggenomen voertuigen/goederen.

Voor alle overige zaken zullen de onthaalmedewerkers u nog steeds door verwijzen naar de desbetreffende diensten.