Kosteloos procederen d.m.v. een oproeping in verzoening bij burgerlijke en familiale geschillen. Een nieuwe aanpak in de rechtbank.

Met betrekking tot de vernieuwde werking van de inleidingszitting (AB10), de rechtspleging op de bouwkamers (AB12) en het faciliteren en promoten van de oproeping in minnelijke schikking voor de burgerlijke kamers en de familierechtbank (KMS) van de rechtbank van eerste aanleg kan u bij procedures de hiervoor opgestelde toelichtingen vinden.

De nodige modellen zijn hier eveneens te downloaden.