Bijzonder reglement (afd.Antwerpen)

Vanaf 1 september 2018 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. 
U kan het hier downloaden
 .

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.