Algemeen reglement (vanaf 01/09/2018)

Vanaf 1 september 2018 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. 
Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2018. U kan het hier downloaden
.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.