Algemeen reglement (vanaf 01/09/2017)

Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. 
U kan het hier downloaden
 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2017.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.