Werkingsverslag 2018

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 28 maart 2019 het werkingsverslag voor 2018 goedgekeurd. U vindt dit hierbij.