Werkingsverslag 2017

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 29 maart 2018 het werkingsverslag voor 2017 goedgekeurd. U vindt dit hierbij.