Werkingsverslag 2016

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 24 maart 2017 het werkingsverslag voor 2016 goedgekeurd. U vindt dit hierbij.