Hoger beroep aantekenen in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, is vanaf 1 maart 2016 verplicht om precies aan te geven op welke punten en om welke redenen de in eerste aanleg gewezen beslissing moet worden gewijzigd. Wordt dit verzoekschrift met grieven niet ingediend, dan kan de rechter het hoger beroep onontvankelijk verklaren

Toelichting:

1. U dient bij het instellen van hoger beroep binnen de beroepstermijn verplicht een verzoekschrift met grieven neer te leggen op de griffie.
 
2. Dergelijk verzoekschrift kan hier worden gedownload.

3. De verplichting om een verzoekschrift met grieven neer te leggen, is een aansporing om meer bedachtzaam hoger beroep in te stellen en na te denken over de precieze grieven of redenen van het hoger beroep.

4. De wet vereist dat deze grieven nauwkeurig worden bepaald. Dit kan gebeuren door het aankruisen/invullen van de toepasselijke rubrieken èn het nauwkeurig omschrijven van grieven, bv. met betrekking tot de procedure, de schuld, de strafmaat, de burgerlijke vordering enz. Het is dan ook aangewezen om het verzoekschrift eerst grondig door te nemen en de tijd te nemen alvorens het definitief in te vullen.

5. Opgelet! Als u geen nauwkeurig ingevuld verzoekschrift neerlegt,  heeft dit het verval van het hoger beroep tot gevolg!

6. Indien u niet weet in welke rubriek uw grieven thuishoren, kan u deze in rubriek 9 op de laatste pagina van het verzoekschrift opgeven. Let wel: ook in dat geval moeten uw grieven nauwkeurig  worden omschreven.

(Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (Potpourri II-wet art. 89) - Koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering, BS 19 februari 2016).