Werkingsverslag 2015

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 18 maart 2016 het werkingsverslag voor 2015 goedgekeurd. U vindt dit hierbij.