Werkingsverslag 2014

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 27 maart 2015 het werkingsverslag voor 2014 goedgekeurd. U vindt dit hierbij. 

Bij de cijfers opgenomen in het werkingsverslag past het grootste voorbehoud aangezien we op 27 maart 2015 om 14u11, één uur voor de aanvang van de algemene vergadering waarop het verslag moest worden goedgekeurd, een mail van de dienst Statistiek en Werklastmeting ontvingen met de melding dat de inhoud van de eerder verkregen publicatie, waarop het verslag werd gebaseerd, foutieve cijfers bevatte en er intussen herberekeningen werden doorgevoerd. Ook bij deze nieuwe cijfers hebben wij overigens nog vragen.